ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ – ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Στοχεύοντας στο ευ ζην!

1

Ατομική ψυχοθεραπεία παιδιών-εφήβων

Πρόκειται για ατομικές συναντήσεις του παιδιού/εφήβου με την ψυχολόγο – παιδοψυχολόγο, όπου το παιδί/έφηβος έχει τη δυνατότητα σε ένα ασφαλές περιβάλλον να μιλήσει για σκέψεις και συναισθήματα που το απασχολούν. Ανάλογα με την ηλικία του παιδιού η προσέγγιση είναι διαφορετική. Τα μικρότερα παιδιά μπορεί να εκφράζοντα καλύτερα μέσα από το παιχνίδι, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά/έφηβοι είναι πιο δεκτικοί σε συζητήσεις. Ειδικότερα, η περίοδο της εφηβείας είναι από τις πιο απαιτητικές περιόδους στη ζωή ενός ανθρώπου, δεδομένου ότι οι προκλήσεις τόσο σε οργανικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο σχέσεων είναι πολλές.

2

Θεραπεία οικογένειας

Η θεραπεία οικογένειας διευκολύνει τα μέλη της οικογένειας να κατανοήσουν το ένα το άλλο και να εκφράσουν με ασφάλεια τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Δεδομένου ότι στη σύγχρονη καθημερινότητα το μοντέλο της «παραδοσιακής» οικογένειας (μπαμπάς, μαμά, παιδί) δίνει τη θέση του σε μια πιο σύνθετη μορφή οικογένειας -σύντροφος, παιδιά από προηγούμενες σχέσεις, μονογονεϊκές οικογένειες κ.ά.,- η διαχείριση των σχέσεων μέσα σε ένα τέτοιο πιο πολύπλοκο σχήμα καθιστά την οικογενειακή θεραπεία ιδιαιτέρως χρήσιμη. Στο ασφαλές πλαίσιο του γραφείου της ψυχολόγου, τα μέλη της οικογένειας μπορούν μιλήσουν γι’ αυτά που αισθάνονται και σκέφτονται και να αναστοχαστούν τις αξίες τους, τι είναι σημαντικό και τι όχι.  

3

Συμβουλευτική γονέων

Δεδομένου ότι η οικογένεια είναι ένας δυναμικός σχηματισμός που συνεχώς μεταβάλλεται, όσο τα παιδιά περνούν τα διάφορα στάδια ανάπτυξης (βρεφική ηλικία, νηπιακή ηλικία, σχολική περίοδος, εφηβεία, ενηλικίωση), οι προκλήσεις για ένα γονιό είναι πολλές. Όσο το παιδί μεγαλώνει, οι ανάγκες του αλλάζουν, με αποτέλεσμα να απαιτείται ο γονιός να αναθεωρήσει το ρόλο του. Ειδικά στην περίοδο της εφηβείας οι προκλήσεις, αλλά και οι συγκρούσεις μπορεί να είναι καθημερινές και, τις περισσότερες φορές, ο γονιός καλείται να αναθεωρήσει το ρόλο και τις αξίες του. 

Εμπιστευθείτε την ψυχολόγο - παιδοψυχολόγο Προδρομία Κοθάλη,

που διατηρεί γραφείο στην Καβάλα.

Eπικοινωνία